top of page
druhy pokus-06.jpg

Ako sa mení Slovensko zmenou klímy

SÉRIA PODUJATÍ

hero špirála-07_edited.png

ZELENÁ VÍZIA
pre SLOVENSKO

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
Insights

Insights

pexels-curioso-photography-288100.jpg

10 VECÍ, KTORÉ BY SME MALI  VEDIEŤ O KLÍME

martin-katler-TxEGmmRYG6M-unsplash.jpg

ZMENA KLÍMY 
NA SLOVENSKU

PRIESKUM

Diskusie

O iniciatíve

Dnes si už asi všetci uvedomujeme realitu klimatickej krízy. Otázka však znie, čo teraz? Ako zareaguje Slovensko? Aký máme cieľ? Čo je náš plán na zaistenie zdravia a bezpečnosti pre občanov, zelenú transformáciu ekonomiky, či nové trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, či energetiku? Ako chceme využiť financie z plánu obnovy, aby nám pomohli nielen plátať diery, ale naozaj naštartovať potrebné reformy? 

 

Hlavným cieľom Zelenej vízie pre Slovensko je otvoriť širšiu odbornú diskusiu o našej – klimatickou zmenou poznačenej – budúcnosti naprieč sektormi. Chceme dať slovo nielen expertom v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ale napríklad aj ekonómom, energetikom, politológom, sociológom, demografom, predstaviteľom biznisu aj občianskeho sektora.

 

Veríme, že úspešní v zvládnutí klimatickej krízy a jej následkov môže byť iba vtedy, keď budeme hľadať porozumenie naprieč sektormi i politickým spektrom, keď začneme širšie spolupracovať a keď budeme mať jasné a zrozumiteľne stanovené realistické ciele.

 

Presne o týchto oblastiach a zásadných veciach chceme diskutovať na podujatiach Zelenej vízie pre Slovensko.

Zistit viac
Podujatia
tech-daily-ztYmIQecyH4-unsplash.jpg

#18.   19. 4. 2024

Vízia europoslancov na
dekarbonizáciu Slovenska

Michal Kiča.jpeg
Galek.jpeg
Braňo Ondruš. Foto N - Vladimír Šimíček.jpg
speakers fotky 4dskusias-67.png

Michal Kiča

politik, enviromentálny právnik

Karol Galek

Branislav Ondruš

energetik,

geológ a politik

štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Martin Hojsík

podpredsedu Európskeho parlamentu

druhy pokus-06.jpg
ikonky do o inicciative-11.png
kruhy spiraly-09.png

Ako sa zmení Slovensko do roku 2050?

Čo vyplýva z prieskumov verejnej mienky? Ako dnes občania pristupujú k téme klimatickej krízy? Ako v kontexte zmien vnímajú svoju budúcnosť? Ako sa mení zmení krajina, striedanie ročných období, či výskyt druhov? Aký dopad budú mať zmeny na naše zdravie, či našu ekonomiku? Aký efekt bude mať starnutie populácie? Koľko budeme mať obyvateľov?

 Akú máme víziu pre Slovensko o 30 rokov?

Ako má vyzerať Slovensko v roku 2050? Aký máme cieľ pre krajinu, pre ľudí, pre ekonomiku? Čo je naša zelená rozvojová vízia? Ako chceme politicky zvládnuť realizáciu zásadných reforiem a systémových zmien?

ikonky do o inicciative-12.png
kruhy spiraly-10.png
Kontakt
bottom of page