top of page
druhy pokus-06_edited.jpg

Predstavenie odborníkov, ktorí sa zúčastnia jednotlivých diskusií v rámci Zelenej vízie pre Slovensko

cover do substra ky-23.png

DISKUTUJÚCI
ODBORNÍCI

#19

#19 Diskusia

Kamil

Šaško

3.png

Štátny tajomník na Ministerstve hospodárstva 

Vyštudoval financie a bankovníctvo v Londýne, po skončení školy pôsobil v súkromnom sektore. V roku 2016, počas Predsedníctva SR v Európskej únii, viedol v mene Rady EÚ rokovania členských štátov s Európskym parlamentom a Európskou komisiou, o.i. legislatívny návrh o taxonómii. V Bruseli na Stálom zastúpení SR pri EÚ pôsobil takmer 5 rokov a po návrate pracoval v Národnej banke Slovenska. V strane HLAS-SD má na starosti ekonomickú a hospodársku oblasť, vrátane energetiky a zelenej transformácie priemyslu.  Od roku 2023 je členom predsedníctva strany HLAS-SD.

Peter

Kalman

foto_Kalman.jpg

Spoluzakladateľ a CEO v GREENLOGY a.s.

Študoval archeológiu, po  13 rokoch pôsobenia v rôznych energetických spoločnostiach založil firmu so zameraním na dodávky zelenej energie, kde sa venuje obchodu a stratégii spoločnosti. Firma ponúka dodávku elektriny výhradne z obnoviteľných zdrojov a tak podporuje slovenských výrobcov zelenej elektriny. Greenlogy prinieslo prostredníctvom online aplikácie prepojenie služby virtuálneho úložiska a darovania (zdieľania) elektriny.

Vladimír Orovnický

Vladimir Orovnicky.jpg

Prezident Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá

Vladimír Orovnický je absolventom Strojníckej fakulty na STU v Bratislave. Od roku 2002 pôsobí v spoločnosti Daikin Slovensko, kde prešiel viacerými pozíciami. V roku 2008 nastúpil na pozíciu Managing Director, kde má na starosti rozvoj a riadenie celej spoločnosti Daikin v SR. Od roku 2018 pôsobí aktívne aj v Slovenskom zväze pre chladiacu a klimatizačnú techniku, ktorého je aktuálne Prezidentom, kde sa snaží aktívne vplývať na rozvoj celého segmentu a napomáhať tvorbe potrebnej  legislatívy a systému vzdelávania vo veľmi špecifickom odbore tepelných čerpadiel.

REGISTRÁCIA

#18

#18 Diskusia

Branislav Ondruš

Braňo Ondruš. Foto N - Vladimír Šimíček.jpg

štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Slovenský politik, bývalý poslanec Národnej rady SR, kde zastával funkciu podpredsedu Výboru NR SR pre sociálne veci a člena Výboru NR SR pre európske záležitosti. V minulosti pôsobil ako riaditeľ Tlačového a informačného odboru Úradu vlády SR, ako moderátor spravodajskej relácie Noviny na
JOJ-ke ako aj televíznych novín v televízii Markíza. V máji 2020 sa stal predsedom Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku a od roku 2021 pôsobí ako poradca pre Delegáciu Európskej únie v Republike Severné Macedónsko.

Karol

Galek

4.png

energetik, geológ a politik

Bývalý štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rokoch 2020 až 2023. V rokoch 2016 - 2020 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SaS. Vyštudoval hydrogeológiu a inžinierska geológiu na Slovensku a Obnoviteľné zdroje v strednej a východnej Európe vo Viedni. Pôsobil ako projektový manažér pri príprave projektov využívajúcich solárnu energiu a ako analytik vývoja projektov pre Enel North Amerika v Massachusetts.

Martin

Hojsík

speakers fotky 4dskusias-65.png

podpredsedu Európskeho parlamentu

Slovenský politik a aktivista, odborník na životné prostredie. Od roku 2019 pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu v liberálnej frakcii Obnovme Európu. Je členom výboru ENVI (životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín), a náhradníkom vo výboroch ITRE (priemysel, výskum a energetika) a BUDG (rozpočet). Jeho prioritami sú klimatická zmena, ochrana biodiverzity a
zvierat, regulácia nebezpečných chemických látok, a presadzovanie bezpečných a zdravých potravín. Pôsobí tiež ako podpredseda hnutia Progresívne Slovensko so zameraním na životné prostredie a trvalú udržateľnosť. V minulosti pracoval na rôznych pozíciách v mimovládnych organizáciách Four
Paws, ActionAid a Greenpeace.

Michal

Kiča

Michal Kiča.jpeg

politik, enviromentálny právnik

Michal Kiča je absolventom práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Je spoluautorom prvého komentára k zákonu o ochrane prírody a krajiny a viacerých odborných príspevkov, zameraných na právo životného prostredia. Poskytoval právne poradenstvo v konaniach na ochranu životného prostredia. Pôsobil ako štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky vo vláde Eduarda Hegera, predtým zastával post generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a práva.

#17
Kotva 1

#17 Diskusia

Michal Vašečka

fotky pekne medaijlonky-28.png

Sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti.

Sociológ, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Bratislava Policy Institute.

 

V rokoch 1998-2005 pôsobil ako programový riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky (IVO), v rokoch 2006-2012 v Centre pre výskum etnicity a kultúry, v rokoch 2002-2017 na Masarykovej Univerzite v Brne  (2006-2012).

 

Od roku 2013 je zástupcom SR v ECRI pri Rade Európy.

Ivan

​Štefunko

CleanShot 2024-02-01 at 19.46.53_2x.png

poslanec NRSR,

Progresívne Slovensko

Politik, podnikateľ a spoluzakladateľ viacerých spoločností. V roku 2016 spolu zakladal občianske združenie, neskoršie politické hnutie Progresívne Slovensko, ktorého bol aj istý čas predsedom. Aktuálne pôsobí ako poslanec NRSR  a je vo Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti

Radovan Potočár

Radovan Potočár.jpg

Šéfredaktor

Radovan Potočár je absolventom Ekonomicko-správnej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. Od roku 2015 je redaktorom a od roku 2020 šefredaktorom webov Energie-portal.sk, Odpady-portal.sk a Voda-portal.sk. Podieľa sa na tvorbe analýz v oblasti energetiky pre súkromný a mimovládny sektor.

16

#16 Diskusia

Kamil

Šaško

3.png

HLAS-SD

Vyštudoval financie a bankovníctvo v Londýne, po skončení školy pôsobil v súkromnom sektore. V roku 2016, počas Predsedníctva SR v Európskej únii, viedol v mene Rady EÚ rokovania členských štátov s Európskym parlamentom a Európskou komisiou, o.i. legislatívny návrh o taxonómii. V Bruseli na Stálom zastúpení SR pri EÚ pôsobil takmer 5 rokov a po návrate pracoval v Národnej banke Slovenska. V strane HLAS-SD má na starosti ekonomickú a hospodársku oblasť, vrátane energetiky a zelenej transformácie priemyslu.  Od roku 2023 je členom predsedníctva strany HLAS-SD.

Miroslav

Beblavý

druhy pokus-65.png

Ekonóm, vedec, spisovateľ a bývalý politik.

Je konateľom investičného fondu na investície do verejnoprospešných podnikov a mimovládnych organizácií. Pôsobí ako koordinátor siete expertov Európskej komisie na ekonómiu vzdelávania, externý pedagóg na Sciences Po v Paríži. S Ministerstvom financií SR dlhodobo spolupracoval ako konzultant pre Plán obnovy.

Brigita Schmögnerová

bridigts.jpeg

Ekonómka a bývalá politička

Po parlamentných voľbách roku 1998 sa stala ministerkou financií, kde sa jej podarilo zaviesť balíček ekonomických opatrení. V roku 2000 dostala od britského časopisu Euromoney  ako
prvá žena ocenenie "Najlepší minister financií". Bola vymenovaná za výkonnú tajomníčku Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve. Brigita Schmögnerová tiež pôsobila ako
viceprezidentka Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

#15

#15 Diskusia

Andrej

Juris

urso.png

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Pracoval ako predseda poradenstva a riaditeľ pre stratégiu a rozvoj Západoslovenskej distribučnej Západoslovenských elektrárni.

Vyštudoval Ekonomiku a riadenie strojárskej výroby na Slovenskej technickej univerzite. Má MPA v oblasti hospodárskej a verejnej politiky z USA a MBA v oblasti energetiky a utility manažmentu z Nemecka.

Kristína Korčeková

3.png

zástupkyňa generálneho riaditeľa, Slovenská agentúra životného
prostredia.

V minulosti pôsobila ako projektová manažérka v tíme plánu obnovy na Úrade vlády. Počas práce v  inovačnej konzultačnej firme Civitta, sa venovala projektom rozvoja startupov a prístupu k financovaniu, primárne v oblasti „zelených“ technológií. Študovala financie vo Francúzsku a udržateľný rozvoj vo Švédsku.

Dušana Dokupilová

#6 diskusia spíkers-96.png

Vedecká pracovníčka Prognostického ústavu SAV

Vedkyňa na Prognostickom ústave centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Vo svojej práci sa venuje najmä kvantitatívnym metódam výskumu, matematickému modelovaniu, príprave prognóz a scenárov so zameraním na ekonómiu, energetiku, životné prostredie a zmenu klímy. Posledné roky sa intenzívne venuje problematike energetickej chudoby na národnej aj medzinárodnej úrovni.

#14

#14 Diskusia

Kamil

Šaško

3.png

HLAS-SD

Vyštudoval financie a bankovníctvo v Londýne, po skončení školy pôsobil v súkromnom sektore. V roku 2016, počas Predsedníctva SR v Európskej únii, viedol v mene Rady EÚ rokovania členských štátov s Európskym parlamentom a Európskou komisiou, o.i. legislatívny návrh o taxonómii. V Bruseli na Stálom zastúpení SR pri EÚ pôsobil takmer 5 rokov a po návrate pracoval v Národnej banke Slovenska. V strane HLAS-SD má na starosti ekonomickú a hospodársku oblasť, vrátane energetiky a zelenej transformácie priemyslu.  Od roku 2023 je členom predsedníctva strany HLAS-SD.

Karol

Galek

4.png

SAS

Vyštudoval hydrogeológiu a inžinierska geológiu na Slovensku a  Obnoviteľné zdroje v strednej a východnej Európe vo Viedni. Pôsobil ako projektový manažér pri príprave projektov využívajúcich solárnu energiu a ako analytik vývoja projektov pre Enel North Amerika v Massachusetts. Bol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vo vláde Eduarda Hegera. Vo volebnom období 2016 – 2020 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SaS.

Štefan 

Kišš

1.png

Progresívne Slovensko

Vyštudovaný ekonóm, ktorý študoval a následne aj pracoval v zahraničí. Väčšinu svojho pracovného života pôsobil na Ministerstve financií SR. V roku 2016 založil Útvar hodnoty za peniaze, ktorý sa stal renomovanou a verejne známou inštitúciou. Jeho prioritou sú verejné financie a vyššia kvalita školstva a zdravotníctva.

Michal

Hort

2.png

Modrí, Most-Híd

Vyštudoval Medzinárodné vzťahy a diplomaciu v Bratislave a Bologni. Je zakladateľom a spolumajiteľom firmy v oblasti riadenia a financovania projektov z verejných zdrojov. Je členom dozornej rady Združenia pre rozvoj investícií - ISA pri SARIO. V rokoch 2015-2021 pôsobil ako  Prezident Svetovej Konfederácie Odchovancov Don Bosca v Ríme. a Gymnázium dona Bosca v Šaštíne.

Michal

Kiča

Michal Kiča.jpeg

Demokrati

Michal Kiča je absolventom práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Je spoluautorom prvého komentára k zákonu o ochrane prírody a krajiny a viacerých odborných príspevkov, zameraných na právo životného prostredia. Poskytoval právne poradenstvo v konaniach na ochranu životného prostredia. Pôsobil ako štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky vo vláde Eduarda Hegera, predtým zastával post generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a práva.

#13

#13 Diskusia

Michal

Maco

1.png

Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia

Michal aktuálne zodpovedá za 6 odborných sekcií v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá koordinuje program „Obnov dom“. Pred príchodom do SAŽP pracoval 12 rokov v chemicko-farmaceutickom odvetví na rôznych pozíciách a pre región  Európy,  Afriky,  Ázie a  Pacifiku. Špecializoval sa na krízový manažment a kyber bezpečnosť. Vyštudoval Medzinárodný manažment na Univerzite Komenského v Bratislave.

Richard

Paksi

2.png

Analytik, Budovy pre budúcnosť

Richard pôsobí na pozícii analytika v platforme Budovy pre budúcnosť, kde sa venuje verejným politikám v oblasti výstavby a obnovy budov. Ako externý expert spolupracoval s viacerými štátnymi inštitúciami, Európskou komisiou a Úradom vlády. Vyštudoval stavebné inžinierstvo na Vysokom učení technickom v Brne. Počas štúdia pôsobil na Inštitúte pre pasívne domy v Belgicku.

Kristína Korčeková

3.png

Projektová manažérka odboru zelenej ekonomiky na sekcii plánu obnovy, Úrad vlády

Pôsobí ako projektová manažérka v tíme plánu obnovy na Úrade vlády. Venuje sa koordinácií implementácie obnovy budov ako aj prierezovej podpore budov v pláne obnovy. V minulosti pôsobila v inovačnej konzultačnej firme Civitta, kde sa venovala projektom rozvoja startupov a prístupu k financovaniu, primárne v oblasti „zelených“ technológií. Vyštudovala financie vo Francúzsku a trvalo udržateľný rozvoj vo Švédsku.

#12

#12 Diskusia

Jaroslav Ivančo

2.png

Podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR

Bývalý učiteľ, neskôr politik, poslanec NR SR, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR. Od mája 2022 podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR. Od júla 2020 bol vládou SR vymenovaný do funkcie generálneho tajomníka služobného úradu Úradu priemyselného vlastníctva SR, ktorú vykonával do zvolenia Národnou radou Slovenskej republiky za podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu v máji 2022.

Kristína Korčeková

3.png

Projektová manažérka odboru zelenej ekonomiky na sekcii plánu obnovy, Úrad vlády

Pôsobí ako projektová manažérka v tíme plánu obnovy na Úrade vlády. Venuje sa koordinácií implementácie obnovy budov ako aj prierezovej podpore budov v pláne obnovy. V minulosti pôsobila v inovačnej konzultačnej firme Civitta, kde sa venovala projektom rozvoja startupov a prístupu k financovaniu, primárne v oblasti „zelených“ technológií. Vyštudovala financie vo Francúzsku a trvalo udržateľný rozvoj vo Švédsku.

1.png

Milan

Orlovský

Spoluzakladateľ a spoločník KOOR

Je spoluzakladateľom spoločnosti KOOR, ktorá je najväčším čisto slovenským poskytovateľom energetických služieb. Spoločnosť už zrealizovala viac ako 300 projektov po celom Slovensku v rôznych sektoroch. Milan Orlovský je aj členom správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb.

#11

#11 Diskusia

Juraj

Valachy

3.png

Riaditeľ Inštitútu finančnej politiky

Juraj Valachy riadi od roku 2021 Inštitút finančnej politiky na Ministerstve financií SR, kde pracuje na zlepšení  udržateľnosti verejných financií. Vyštudoval štatistiku a pravdepodobnosť na Fakulte matematiky a fyziky UK v Bratislave. Doktorandské štúdium
v ekonómii ukončil na CERGE-EI na Karlovej univerzite v Prahe.

 

Od roku 2006 pracoval v bankovej oblasti ako ekonomický analytik. Patrí medzi uznávaných expertov na makroekonómiu a ekonometriu.

Henrich

Krejčí

1.png

Riaditeľ odboru zelenej ekonomiky Sekcie plánu obnovy

Henrich dohliada na plnenie míľnikov, cieľov a monitorovacích krokov v rámci plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky. V minulosti pôsobil v SPP ako člen predstavenstva.
 

Dlhodobo sa venuje aj otázkam vzťahu energetiky a ochrany životného prostredia, udržateľnosti a princípom zodpovedného podnikania.

2.png

Peter

Robl

Predseda Správnej rady

Budovy pre Budúcnosť

Predseda Správnej rady najväčšieho profesionálneho záujmového združenia pre sektor budov na Slovensku - platformy Budovy pre budúcnosť. Téme udržateľnej výstavby a architektúry sa profesionálne venuje takmer 15 rokov.

#10

#10 Diskusia

Michal 

Kiča

Michal Kiča - Foto N – Tomáš Benedikovič.jpg

Štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia

Michal Kiča je absolventom práva na Univerzite Komenského v Bratislave.

Je spoluautorom prvého komentára k zákonu o ochrane prírody a krajiny a viacerých odborných príspevkov,
zameraných na právo životného prostredia. Počas svojej kariéry sa intenzívne venoval envirotémam. Poskytoval napríklad právne poradenstvo v konaniach pre mimovládne organizácie, ktoré sa zameriavajú na ochranu životného prostredia.

Kristián

Takáč

kristian-takac-2.jpg

Energetický analytik a konzultant

Vyštudoval Karlovu Univerzitu v Prahe a Bratislavskú vysokú školu práva. Po štúdiách pracoval dlhé roky v inštitúciách EÚ. Po návrate na Slovensko pôsobil ako štátny tajomník ministerstva hospodárstva počas vlády Ivety Radičovej a neskôr ako poradca ministra.
 

Neskôr pracoval pre spoločnosť RWE/VSE Holding. Od roku 2016 je energetickým analytikoma konzultantom vo viacerých európskych projektoch slovenských aj zahraničných spoločností, z toho dva a pol roka strávil na Ukrajine.

#9

#9 Diskusia

Kristína

Mojzesová

druhy pokus-64.png

Analytička, Inštitút environmentálnej politiky (IEP), MŽP SR

Kristína Mojzesová pracuje na Inštitúte environmentálnej politiky na Ministerstve životného prostredia SR. Jej hlavnými témami sú zmena klímy, znečistenie ovzdušia a energetika, najmä sa venuje makroekonomickému modelovaniu so zohľadnením klimatických cieľov a energetických aspektov. V rokoch 2016-18 viedla medzirezortnú pracovnú skupinu, v rámci ktorej bola v spolupráci so Svetovou bankou pripravená Štúdia nízkouhlíkového rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050.

Norbert

Kurilla

fotky pekne medaijlonky-30.png

Poradca prezidentky pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie

Environmentálny diplomat a ekonóm - poradca prezidentky pre oblasť životného prostredia.

 

V minulosti pôsobil, ako štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR. Osem rokov  pracoval na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Bol slovenským zástupcom v riadiacej Rade Európskej environmentálnej agentúry a podpredsedom Výboru OECD pre zelený rast.

Miroslav

Beblavý

druhy pokus-65.png

Ekonóm, vedec, spisovateľ a bývalý politik.

Je konateľom investičného fondu na investície do verejnoprospešných podnikov a mimovládnych organizácií. Pôsobí ako koordinátor siete expertov Európskej komisie na ekonómiu vzdelávania, externý pedagóg na Sciences Po v Paríži. S Ministerstvom financií SR dlhodobo spolupracoval ako konzultant pre Plán obnovy.

Juraj

Melichár

druhy pokus-63.png

Koordinátor environmentálnych projektov, ekologický ekonóm a komunitný aktivista

Od roku 2016 spolupracuje s Friends of the Earth-CEPA  a s medzinárodnou organizáciou CEE Bankwatch Network na udržateľnosti verejných financií, ochrane klímy prostredníctvom energetickej transformácie a spravodlivom prechode uhlíkovo náročných regiónov. Je spoluautorom kampane „Život mimo uhlia“ a spoluzakladateľom Slovenskej klimatickej iniciatívy a Slovenskej klimatickej koalície.

#8

#8 Diskusia

Andrej

Juris

urso.png

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Peter Blaškovitš

peter blas.png

Generálny riaditeľ Slovenská inovačná a energetická agentúr

Vyštudoval Aplikovanú informatiku a automatizáciu v priemysle na Slovenskej technickej univerzite. Pôsobil vo viacerých vrcholových manažérskych funkciách významných slovenských i zahraničných spoločností. V rokoch 2016-2020 bol generálnym riaditeľom Národného centra zdravotníckych informácií. Od júna 2020 pôsobí ako Generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Ján

Karaba

speakers fotky 4dskusias-64.png

Odborník na Energetiku

Ján Karaba patrí medzi uznávaných odborníkov v oblasti energetiky. V rámci asociácie výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) zastrešoval viacero projektov. Je spoluautorom konceptu lokálneho zdroja. V súčasnosti je riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie.

Peter

Robl

7diskusia ovaly-95.png

Predseda Správnej rady

Budovy pre Budúcnosť

Predseda Správnej rady najväčšieho profesionálneho záujmového združenia pre sektor budov na Slovensku - platformy Budovy pre budúcnosť. Téme udržateľnej výstavby a architektúry sa profesionálne venuje takmer 15 rokov.

#7

#7 Diskusia

Richard

Sulík

7diskusia ovaly-103.png

Minister hospodárstva

Minister hospodárstva SR. Ekonóm, bývalý europoslanec a predseda NR SR. Zakladateľ a predseda politickej strany Sloboda a Solidarita

Lívia

Vašáková

druhy pokus-86.png

Generálna riaditeľka

Sekcie Plánu obnovy

Generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky. Predtým pôsobila ako vedúca Sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii v Bruseli.

Peter

Robl

7diskusia ovaly-95.png

Predseda Správnej rady

Budovy pre Budúcnosť

Predseda Správnej rady najväčšieho profesionálneho záujmového združenia pre sektor budov na Slovensku - platformy Budovy pre budúcnosť. Téme udržateľnej výstavby a architektúry sa profesionálne venuje takmer 15 rokov.

Martin

Hojsík

speakers fotky 4dskusias-65.png

Poslanec Európskeho parlamentu

Martin je poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda hnutia Progresívne Slovensko. Vyštudovaný prírodovedec - genetik, ktorý dlhé roky pôsobil v organizácii Greenpeace na Slovensku i v zahraničí.

#6

#6 Diskusia

Juraj

Adamica

#6 diskusia spíkers-95.png

Manažér pre udržateľnosť a regulačné záležitosti SPP

V SPP pracuje od roku 2010, postupne v oblastiach energetického práva, regulácie a verejných záležitostí. Od roku 2021 je zástupcom riaditeľa odboru regulácie a compliance a manažérom pre udržateľnosť. Ako manažér pre udržateľnosť SPP identifikuje oblasti na zvýšenie udržateľnosti podnikania a interných procesov SPP a koordinuje implementáciu princípov ESG naprieč spoločnosťou.

Jiří

Koželouh

#6 diskusia spíkers-98.png

Odborník na energetiku

a zmenu klímy

V Hnutí DUHA vedie energetický program, ktorý sa zaoberá rozvojom obnoviteľných zdrojov, ale zároveň spravodlivou transformáciou a presadzovaním sociálnych a energetických riešení energetickej chudoby.

Dušana Dokupilová

#6 diskusia spíkers-96.png

Vedecká pracovníčka Prognostického ústavu SAV

Vedkyňa na Prognostickom ústave centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Vo svojej práci sa venuje najmä kvantitatívnym metódam výskumu, matematickému modelovaniu, príprave prognóz a scenárov so zameraním na ekonómiu, energetiku, životné prostredie a zmenu klímy. Posledné roky sa intenzívne venuje problematike energetickej chudoby na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Petra Čakovská

#6 diskusia spíkers-97.png

Podpredsedníčka Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.)

Koordinárka medzinárodného projektu STEP, kde 11 spotrebiteľských a výskumných organizácií formuluje najlepšie riešenia energetickej chudoby v krajinách EÚ a zlepšovanie prístupu slovenských domácností k obnoviteľným zdrojom energie a poskytovanie poradenstva. Je členka Poradnej skupiny pre spotrebiteľskú politiku Európskej komisie a aktívne pôsobí aj v expertných skupinách Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC.

#5

#5 Diskusia

Ivan

Mikloš

speakers 5-83.png

Ekonóm - bývalý minister privatizácie, podpredseda vlády pre ekonomiku a podpredseda vlády a minister financií

Je známy ako osobnosť ekonomickej transformácie na Slovensku. Spoluzaložil a s prestávkami viedol ekonomický think tank MESA10. Dve volebné obdobia pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Počas rokov 2015-2016 zastával pozíciu hlavného poradcu ukrajinskej ministerky financií a bol zároveň poradcom ukrajinského ministra hospodárstva. Od apríla 2016 do augusta 2019 pôsobil vo funkcii hlavného ekonomického poradcu ukrajinského premiéra.

Henrich

Krejčí

speakers 5-82.png

Člen predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel a.s.

V spoločnosti pôsobí od roku 2005, kedy bola pod manažérskou kontrolou spoločností E.ON a ENGIE. Dlhodobo sa venuje aj otázkam vzťahu energetiky a ochrany životného prostredia, udržateľnosti a princípom zodpovedného podnikania. Ako člen predstavenstva sa venuje predovšetkým otázkam týkajúcim sa správy a riadenia spoločnosti práva a regulácie, ľudských zdrojov a komunikácie a vzťahov s verejnosťou, vrátane aktivít spoločnosti v oblasti sponzoringu, filantropie a spoločenskej zodpovednosti.

Peter

Robl

speakers 5-84.png

Predseda Správnej rady združenia Budovy pre budúcnosť - najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku

Peter Robl pracuje v spoločnosti Knauf Insulation ako Public Affairs Manager pre región východnej Európy. Vo svojej pozícii rozvíja aktívnu účasť podnikateľského prostredia na tvorbe verejných politík podporujúcich kvalitnú výstavbu a obnovu budov. Na Slovensku je predsedom Správnej rady Budov pre budúcnosť, najväčšieho záujmového združenia pre kvalitnú výstavbu a obnovu budov, ktoré prostredníctvom svojich 9 členských združení reprezentuje takmer 900 subjektov.

Lívia

Vašáková

druhy pokus-86.png

Generálna riaditeľka

Sekcie Plánu obnovy

Generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády Slovenskej republiky. Predtým pôsobila ako vedúca Sekcie ekonomických analýz na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku a na generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii v Bruseli.

#4

#4 Diskusia

Karel

Hirman

medajlonky ľpodujatie pekne-36.png

Podnikateľ, ktorý sa venuje poradenskej činnosť v oblasti energetiky

V rokoch 2016 – 2019 pôsobil ako Konzultant Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Strategickej poradenskej skupiny EÚ pre podporu reforiem na Ukrajine. Bol riaditeľom Sekcie energetických činností v Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) kde sa venoval okrem iného aj overovaniu hospodárnosti sústav centrálneho vykurovania miest a obcí, energetickým auditom a poradenstvu pre štátnu správu, samosprávu, podnikateľský sektor a verejnosť. Pracoval v priemysle a pôsobil ako reportér týždenníka Trend.

Robert Jambrich 

diskutujuci stvvrta diskusia-additional-72.png

Vedúceho medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia, Slovenské elektrárne 

Robert Jambrich vyštudoval v roku 2005 Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave v odbore podnikové financie. Pracoval na Protimonopolnom úrade SR, kde sa zaoberal oblasťou zneužívania dominantného postavenia okrem iného aj v sektore elektroenergetiky.

V súčasnosti od roku 2009 pôsobí v Slovenských elektrárnách na pozícii vedúceho medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia. 

Ján

Karaba

speakers fotky 4dskusias-64.png

Odborník na Energetiku

Ján Karaba patrí medzi uznávaných odborníkov v oblasti energetiky. V rámci asociácie výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) zastrešoval viacero projektov. Je spoluautorom konceptu lokálneho zdroja. V súčasnosti je riaditeľom Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie.

Martin

Hojsík

speakers fotky 4dskusias-65.png

Poslanec Európskeho parlamentu

Martin je slovenský politik a aktivista, odborník na životné prostredie. Od roku 2019 pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu. Je členom výboru ENVI (životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín), a náhradníkom vo výboroch ITRE (priemysel, výskum a energetika) a BUDG (rozpočet). Jeho prioritami sú klimatická zmena, ochrana biodiverzity a zvierat, regulácia nebezpečných chemických látok, a presadzovanie bezpečných a zdravých potravín.

Ondráš

Přibyla

diskutujuci stvvrta diskusia-additional-71.png

Zakladateľ a riaditeľ českého projektu „Fakty o klimatu“. Expert na komunikáciu a stratégie

#3

#3 Diskusia

Vladimír

Šucha

Fotky - Spíkry_3Diskusia-64.png

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku

Prírodovedec, vysokoškolský pedagóg a manažér. Od roku 2006 pracoval pre Európsku komisiu v Bruseli. Pôsobil ako riaditeľ direktoriátu pre vzdelávanie a kultúru. Následne sa stal zástupcom generálneho riaditeľa a v roku 2014 generálnym riaditeľom Spoločného výskumného centra Európskej komisie. V roku 2019 odišiel z Bruselu a začal pôsobiť v UNESCO. Od januára 2022 zastáva post vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Oľga

Gyárfášová

Fotky - Spíkry_3Diskusia-65.png

Poradkyňa prezidentky pre sociálne témy a verejnú mienku

Sociologička, výskumníčka a vysokoškolská pedagogička so zameraním na politickú sociológiu, sociálnu inklúziu, práva menšín a situáciu ohrozených skupín. Pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Dlhodobo spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky (IVO) na  projektoch k širokému spektru spoločenských a politických tém. Podieľala sa na viacerých občianskych kampaniach. V súčasnosti je externá poradkyňa prezidentky SR pre sociálne témy a verejnú mienku.

Gabriel

Bianchi

Fotky - Spíkry_3Diskusia-62.png

Zástupca riaditeľky, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV

Psychológ, spoluzakladateľ environmetálno-psychologického výskumu na Slovensku a spoluautor psychologickej koncepcie environmentálnej výchovy. Dlhodobo sa venuje nemedicínskemu výskumu sexuality, intimity, rizikového správania, sexuálnej výchove a možnostiam zmeny správania, ako aj presahom sexuality do občianskeho priestoru, občianskej participácii a deliberatívnej demokracii.

Branislav Bleha

Fotky - Spíkry_3Diskusia-63.png

Vysokoškolský pedagóg, prodekan Prírodovedeckej fakulty UK

Demograf, profesor a prodekan pre rozvoj a IT na Prírodovedeckej fakulte UK. Garant študijného programu geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje. Je spoluautorom demografických prognóz Slovenska na celoštátnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Je expertom medzinárodnej demografickej siete Population Europe.

#2

#2 Diskusia

Ivan

Mikloš

medajlonky ľpodujatie pekne-37.png

Slovenský ekonóm a politik

Poznáme ho ako osobnosť ekonomickej transformácie na Slovensku. Podľa ankety časopisu Euromoney bol v roku 2004 ocenený ako „Najlepší minister financií“.
 

Bol ministrom privatizácie. Spoluzaložil a s prestávkami viedol ekonomický think tank MESA10. V prvej vláde Mikuláša Dzurindu zastával post podpredsedu vlády pre ekonomiku. V rokoch 2002-2006 a 2010-2012 bol podpredsedom vlády a ministrom financií Slovenskej republiky.

 

Dve volebné obdobia pôsobil ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Počas rokov 2015-2016 zastával pozíciu hlavného poradcu ukrajinskej ministerky financií a bol zároveň poradcom ukrajinského ministra hospodárstva. Od apríla 2016 do augusta 2019 pôsobil vo funkcii hlavného ekonomického poradcu ukrajinského premiéra. Je tiež spoluzakladateľom ukrajinského ekonomického think tanku Centre for Economic Strategy. Počas jeho pôsobenia vo vládach Mikuláša Dzurindu v rokoch 1998-2006 Slovensko zaznamenalo viacero medzinárodných úspechov, medzi ktoré sa radí najmä vstup do OECD, NATO a Európskej
únie.

 

Bol hlavným architektom reforiem, vďaka ktorým bolo Slovensko v roku 2004 Svetovou bankou označené za najreformnejšiu krajinu na svete. Je držiteľom mnohých domácich aj medzinárodných ocenení a autorom množstva odborných publikácií, článkov a blogov.

Ivana

Maleš

ivvana maleš bublbe-52.png

Spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky 

Ivana je spoluzakladateľkou Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, kde momentálne pôsobí.

 

Venuje sa oblasti politiky obehového hospodárstva a jeho implementácii na komunálnej úrovni. Študovala Environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte, UK v Bratislave. Po ukončení štúdia začala pracovať v oblasti odpadového hospodárstva.

 

18 rokov sa venuje téme odpadového hospodárstva najmä v komunálnej sfére. V súkromí sa snaží o zero waste spôsob života. 

Karel

Hirman

medajlonky ľpodujatie pekne-36.png

Podnikateľ, ktorý sa venuje poradenskej činnosť v oblasti energetiky

V rokoch 2016 – 2019 pôsobil ako Konzultant Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v Strategickej poradenskej skupiny EÚ pre podporu reforiem na Ukrajine. Bol riaditeľom Sekcie energetických činností v Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) kde sa venoval okrem iného aj overovaniu hospodárnosti sústav centrálneho vykurovania miest a obcí, energetickým auditom a poradenstvu pre štátnu správu, samosprávu, podnikateľský sektor a verejnosť. Pracoval v priemysle a pôsobil ako reportér týždenníka Trend.

Viliam

Páleník

medajlonky ľpodujatie pekne-38.png

Samostatný vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV, ktorý skúma makroekonomický vývoj, trh práce a inklúziu na Slovensku a v Európskej únii.

Venuje sa aj vplyvu starnutia na zmeny v štruktúre produkcie a pracovnej sily, ako aj na inovácie a technologický pokrok. Je autorom alebo spoluautorom desiatok vedeckých článkov v oblasti ekonomického modelovania a empirických analýz. Aktívne sa zúčastňuje spoločenského diskurzu.

 

Je úspešným riešiteľom vedeckých projektov Európskej komisie, Svetovej banky a viedol viacero projektov slovenských vedeckých agentúr, vládnych inštitúcií a veľkých podnikov. Je prezidentom Inštitútu zamestnanosti v Bratislave.

#1

#1 Diskusia

Michal Vašečka

fotky pekne medaijlonky-28.png

Sociológ, odborne sa zameriava na etnické, rasové a migračné štúdiá, ako aj otázky populizmu, extrémizmu a občianskej spoločnosti.

Sociológ, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Bratislava Policy Institute.

 

V rokoch 1998-2005 pôsobil ako programový riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky (IVO), v rokoch 2006-2012 v Centre pre výskum etnicity a kultúry, v rokoch 2002-2017 na Masarykovej Univerzite v Brne  (2006-2012).

 

Od roku 2013 je zástupcom SR v ECRI pri Rade Európy.

Elena Višnar

Malinovská

visna fotka pekna-31.png

Head of Unit – Policy development in the area of adaptation to climate change

Právnička a vedúca oddelenia adaptácie na klimatickú zmenu na Generálnom riaditeľstve pre ochranu klímy Európskej komisie (EK). Počas 16 rokov v európskych štruktúrach sa zaoberala politikami v oblasti životného prostredia, energetiky, mobility a klímy v postavení referenta na Generálnom sekretariáte, člena Kabinetu Komisára pre životné prostredie, hovorkyne pre slovenské predsedníctvo. Zapálená cyklistka, skautka, mama troch hokejistov.

Tatiana

Kratochvílová

fotky pekne medaijlonky-29.png

Viceprimátorka hlavného mesta SR

Dopravná inžinierka - prvá námestníčka primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V minulosti pôsobila ako riaditeľka sekcie dopravy na miestnom úrade Bratislava – Staré mesto, aj na Magistráte hlavného mesta SR. Je známou komunálnou aktivistkou a poslankyňou samosprávy.

Norbert

Kurilla

fotky pekne medaijlonky-30.png

Poradca prezidentky pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie

Environmentálny diplomat a ekonóm - poradca prezidentky pre oblasť životného prostredia.

 

V minulosti pôsobil, ako štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR. Osem rokov  pracoval na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli. Bol slovenským zástupcom v riadiacej Rade Európskej environmentálnej agentúry a podpredsedom Výboru OECD pre zelený rast.

bottom of page