logo ski-18.png

DISKUSIE V RÁMCI INICIATÍVY

ZELENÁ VÍZIA
pre SLOVENSKO

Aktuálne: 

Prehľad všetkých odborných diskusií: 

 
FES logo-90.png

Partner diskusie

#7.   26. 05. 2022

17:00 – 18:30

REpowerEU – príležitosť alebo hrozba pre slovenskú energetiku?

Európska komisia predstaví 18. mája 2022 návrh akčného plán REpowerEU. Malo by ísť o konkrétne opatrenia, ktoré chce EK realizovať pre bezpečnejšiu, dostupnejšiu a čistejšiu energiu. Vzhľadom na vývoj udalostí a ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine sa k téme ochrany klímy postupne pridala aj aktuálna téma odstránenia závislosti na dovozoch ruského plynu, rozvoj úspor a obnoviteľných zdrojov energie. Už koncom tohto mesiaca, 30.-31. mája 2022 bude o návrhu REpowerEU rokovať Európska rada.

 • S akým stanoviskom pôjde do Bruselu premiér Heger?

 • Je REpowerEU pre našu energetiku skôr dobrá príležitosť alebo nebezpečná hrozba?

 • Dokážeme fungovať bez ruského plynu? A ak áno kedy?

 • Sme pripravení na masívne programy úspor, zvyšovania energetickej efektívnosti a rozvoj OZE?

Hlavným cieľom Zelenej vízie pre Slovensko je otvoriť širšiu odbornú diskusiu o našej – klimatickou zmenou - a dnes už aj vojnou - poznačenej budúcnosti naprieč sektormi. Chceme dať slovo nielen expertom v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ale napríklad aj ekonómom, energetikom, politológom, sociológom, demografom, predstaviteľom biznisu aj občianskeho sektora.

 

Veríme, že úspešní v zvládnutí klimatickej krízy - ale aj následkov vojny na Ukrajine - môže byť iba vtedy, keď budeme hľadať porozumenie naprieč sektormi i politickým spektrom, keď začneme širšie spolupracovať a keď budeme mať jasne stanovené realistické ciele.

Diskutujúci odborníci

7 diskusia speakers-102.png
Zelená Vizia - Socials-49.png
speakers fotky 4dskusias-67.png

Lívia

Vašáková  

Richard

Sulík

Martin Hojsík

7 diskusia speakers-100.png

Peter

Robl

Miesto konania: 

Kníhkupectvo Martinus

Obchodná 516,

811 06 Bratislava

ONLINE

Moderátorka

7 diskusia speakers-101.png

Eva

Mihočková

Od septembra 2021 pôsobí v SFPA ako šéfredaktorka portálu Zahraničná politika. Ako novinárka začala pracovať v STV v roku 1998 a odvtedy postupne pôsobila v redakciách televízií TA3, RTVS, portálu Euractiv.sk a týždenníkov Plus7dní a Trend. Spolupracuje aj s Nadáciou Zastavme korupciu.

Zúčastniť sa môžete osobne alebo sledovanim online prenosu

 
FES logo-90.png

Partner diskusie

#6.   25. 04. 2022

17:00 – 18:30

Ako ochránime Slovensko pred rastúcou cenou energií?

Prezidentka Zuzana Čaputová v týchto dňoch upozornila, že na Slovensku je viac ako 660-tisíc ľudí, ktorí čelia príjmovej chudobe a približne 370-tisíc ľudí, ktorí si z finančných dôvodov už dnes nemôžu dovoliť udržiavať teplo vo svojom obydlí. Sú to predovšetkým rodiny s viac než troma deťmi, rodičia samoživitelia a osamelo žijúci dôchodcovia. V kontexte zvyšovania cien a rastúcich cien energií, je presne toto skupina ľudí, ktorí urgentne potrebujú pomoc.

 

Podľa odhadov expertov je energetickou chudobou ohrozených až 25 percent slovenských domácností. Slovensko patrí v tejto kategórii dokonca k najhorším krajinám v rámci EÚ. Európskeho index energetickej chudoby za rok 2018 uvádza, že horšie ako Slovensko, sú na tom už len Bulharsko a Maďarsko.

 • Ako bude naša vláda reagovať?

 • Ako sa vieme vysporiadať s narastajúcimi cenami energií ?

 • Kedy budeme mať pripravenú definíciu, kto je energetickej chudoby?

 • Budeme pripravení na budúcu zimnú vykurovaciu sezónu?

Hlavným cieľom Zelenej vízie pre Slovensko je otvoriť širšiu odbornú diskusiu o našej – klimatickou zmenou - a dnes už aj vojnou - poznačenej budúcnosti naprieč sektormi. Chceme dať slovo nielen expertom v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, ale napríklad aj ekonómom, energetikom, politológom, sociológom, demografom, predstaviteľom biznisu aj občianskeho sektora.

 

Veríme, že úspešní v zvládnutí klimatickej krízy - ale aj následkov vojny na Ukrajine - môže byť iba vtedy, keď budeme hľadať porozumenie naprieč sektormi i politickým spektrom, keď začneme širšie spolupracovať a keď budeme mať jasne stanovené realistické ciele.

Diskutujúci odborníci

#6 diskusia spíkers-94.png
#6 diskusia spíkers-92.png
#6 diskusia spíkers-91.png

Dušana Dokupilová

Juraj

Adamica

Jiří Koželouh

#6 diskusia spíkers-93.png

Petra Čakovská

Miesto konania: 

HubHub, Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava

Moderátorka

Moderátorka-75.png

Daniela Piršelová

Zakladateľka CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA a poradkyňa  Únie miest Slovenska pre komunikáciu klimatickej krízy

Nestihli ste našu diskusiu?

Pozrite si ju zo záznamu:

 

#5.   13. 04. 2022

17:00 – 18:30

Nezávislí na ruskom plyne

do roku 2026?

Dlhé roky sme si mysleli, že transformácia našej energetiky bude environmentálna a klimatická nevyhnutnosť. Ruská invázia na Ukrajinu však mnohé zmenila. Dnes sa zdá, že masívne zníženie našej závislosti na dovozoch energetických surovín z Ruska a odstránenie našej závislosti na rope a plyne bude nevyhnutnosť nielen environmentálna, ale aj politická, ekonomická a v neposlednom rade bezpečnostná.

 

Najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku, platforma Budovy pre budúcnosť, vyzvala v tejto súvislosti predsedu vlády Eduarda Hegera, aby Vláda SR urýchlene začala pracovať na dvoch akčných plánoch - „Pripravení na zimu“, ktorý by riešil konkrétne zníženie dovozu ruského plynu do konca roku 2022 a „Nezávislí na ruskom plyne“, ktorý by riešil dlhodobé ukončenie našej závislosti na ruskom plyne do konca roka 2026.

 

Bude vláda reagovať? Aké možnosti vlastne máme, čo sa týka znižovania, alebo úplného odstránenia našej závislosti na ruskom plyne? Čo je náš plán na zaistenie zdravia a bezpečnosti pre občanov, zelenú transformáciu ekonomiky, či novú trvaloudržateľnú energetiku?

Diskutujúci odborníci

5diskusia - speakers-78.png
Zelená Vizia - Socials-49.png
5diskusia - speakers-77.png

Ivan

Mikloš

Lívia 

Vašáková

Peter

Robl

5diskusia - speakers-80.png

Henrich Krejčí

Miesto konania: 

HubHub, Twin City C, Mlynské Nivy 16, Bratislava

Nestihli ste našu diskusiu?

Pozrite si ju zo záznamu:

 

#4.   23. 03. 2022

17:00 – 18:30

Energetická bezpečnosť Slovenska

v kontexte vojnového konfliktu

v susednom štáte

Vysoké ceny energií zasiahli najviac bežných spotrebiteľov a podniky. Ruská invázia na Ukrajine situáciu ešte viac komplikuje. Okrem vysokých cien musíme riešiť aj geopolitické súvislosti. Všetky krajiny závislé na dovozoch energetických surovín z Ruska aktuálne uvažujú, aké majú alternatívy a prehodnocujú svoje energetické stratégie. Slovensko nie je výnimkou. Aké máme možnosti? 
 

 • Ako rýchlo vieme nahradiť plyn za iné zdroje?

 • Ako dosiahnuť energetickú bezpečnosť na Slovensku?

 • Je Green Deal záťaž alebo jasná trajektória?

Zo strašiaka obnoviteľných zdrojov, zvyšovania energetickej efektívnosti a úspor sa aj vďaka vysokým cenám a vojne stáva reálna a ekonomicky realizovateľná alternatíva. Doteraz sme boli presvedčení, že transformácia bude ekologická, či klimatická nevyhnutnosť. Dnes sa zdá, že to bude nevyhnutnosť aj politická, bezpečnostná a ekonomická. 

 

Presne o týchto oblastiach a zásadných veciach chceme diskutovať na podujatiach Zelenej vízie pre Slovensko.

Fotogaléria z diskusie

Diskutujúci odborníci

spikri 2podujatie-20.png
speakers fotky 4dskusias-68.png
speakers fotky 4dskusias-67.png
kulate additionnal-74.png
kulate additionnal-73.png

Karel

Hirman

Ján

Karaba 

Martin Hojsík

Robert Jambrich 

Ondráš Přibyla 

Moderátorka

Moderátorka-75.png

Daniela Piršelová

Nestihli ste našu diskusiu?

Pozrite si ju zo záznamu:

 

#1.   10. 11. 2021

17:00

Klimatická zmena vo verejnej mienke, v politike štátu a samosprávy

Prvou odbornou diskusiou sme odštartovali sériu diskusií o Zelenej vízii pre Slovensko, nad ktorou prebrala záštitu pani prezidentka SR Zuzana Čaputová. V spolupráci so SMEkonferencie a moderátorom Viktorom Vincze sme vám priblížili hodnotné názory a postrehy odborníkov. 

Na prvej diskusii sa okrem iného hovorilo aj o tom:

Ako je verejná mienka ovplyvnená politickým dianím.
Dôvera vo verejné inštitúcie je nízka.
Že sme konzumná spoločnosť, čo sa musí zmeniť.
Zmena klímy je výzva pre európsky priemysel.
Ľudia menia návyky – sú uvedomelí a postupne zvažujú, čo je pre našu spoločnosť dobré. 
Aj staršia generácia chce prispieť, má obavy, chce sa zapojiť.
Komunikácia je skutočne dôležitá.

Fotogaléria z diskusie

Diskutujúci odborníci

diskutucuji 1pod-16.png
diskutucuji 1pod-13.png
diskutucuji 1pod-15.png
diskutucuji 1pod-14.png

Michal

Vašečka

Tatiana

Kratochvílová

Norbert

Kurilla

Elena Višnar

Malinovská

Miesto konania: 

FACH

Ventúrska 10,

811 01 Bratislava

Nestihli ste našu diskusiu?

Pozrite si ju zo záznamu:

 

#2.   3. 12. 2021

11:00

Vízia efektívnej, konkurencieschopnej a pritom udržateľnej ekonomiky Slovenska

Na začiatku decembra sme pokračovali v našej sérii diskusií o Zelenej vízie pre Slovensko, témou odbornej diskusie bola vízia efektívnej a udržateľnej ekonomiky. 

Na druhej diskusii sa okrem iného hovorilo aj o tom, že: 

Zodpovední politici sa dívajú za horizont volieb, s presahom na aktívne riešenia ekologickej udržateľnosti v spojení s ekonomickou udržateľnosťou.

Ekonomicky najefektívnejšie riešenie zmeny klímy je presadiť, aby v cene boli zahrnuté skutočné náklady vrátane tých environmentálnych, ktoré tam teraz zahrnuté nie sú.

Znamená to, že neekologické a dovezené výrobky by mali byť výrazne drahšie ako lokálne a environmentálne.

Je nevyhnutná podpora inovácií, vedy a výskumu, zo strany štátu. Nájdeme tak nové riešenia, ktoré budú ekologickejšie a úspornejšie.

Reformy z plány obnovy sú pre Slovensko zásadné, pretože vďaka nim budeme viacej konkurencieschopní a budeme tak vedieť splácať dlhy, ktoré nám vzniknú investíciami do zelenej ekonomiky.

Fotogaléria z diskusie

Diskutujúci odborníci

spikri 2podujatie-22.png
spikri 2podujatie-20.png
ivana maleš-08.png
spikri 2podujatie-21.png

Ivan

Mikloš

Ivana

Maleš

Karel

Hirman

Viliam

Páleník

Miesto konania: 

ONLINE

Nestihli ste našu diskusiu?

Pozrite si ju zo záznamu:

 

#3.   26.1. 2022

10:00 – 11:30

Ako vyzerá cesta k nízkouhlíkovej spoločnosti?

Stratégie a plány na zmiernenie dopadov zmeny klímy sú pripravené.

 

Výzvy zmeny klímy aplikuje priemysel, ekonomika a vlády.

Ale ako to vnímajú obyvatelia? Čo vyplýva z prieskumov verejnej mienky? Ako dnes občania pristupujú k téme klimatickej krízy? Ako v kontexte zmien vnímajú svoju budúcnosť? Ako sa mení zmení krajina, striedanie ročných období, či výskyt druhov? Aký dopad budú mať zmeny na naše zdravie, či našu ekonomiku?

 

Aký efekt bude mať starnutie populácie? Koľko budeme mať obyvateľov?

Diskutujúci odborníci

Fotky - Spíkry_3Diskusia-61.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-58.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-59.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-60.png

Vladimír

​Šucha

Oľga

Gyárfášová

Gabriel

Bianchi

Branislav

Bleha

Miesto konania: 

Nestihli ste našu diskusiu?

Pozrite si ju zo záznamu: