logo ski-18.png

DISKUSIE V RÁMCI INICIATÍVY

ZELENÁ VÍZIA
pre SLOVENSKO

 

#3.   26.1. 2022

10:00 – 11:30

Ako vyzerá cesta k nízkouhlíkovej spoločnosti?

Stratégie a plány na zmiernenie dopadov zmeny klímy sú pripravené.

 

Výzvy zmeny klímy aplikuje priemysel, ekonomika a vlády.

Ale ako to vnímajú obyvatelia? Čo vyplýva z prieskumov verejnej mienky? Ako dnes občania pristupujú k téme klimatickej krízy? Ako v kontexte zmien vnímajú svoju budúcnosť? Ako sa mení zmení krajina, striedanie ročných období, či výskyt druhov? Aký dopad budú mať zmeny na naše zdravie, či našu ekonomiku?

 

Aký efekt bude mať starnutie populácie? Koľko budeme mať obyvateľov?

Diskutujúci odborníci

Fotky - Spíkry_3Diskusia-61.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-58.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-59.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-60.png

Vladimír

​Šucha

Oľga

Gyárfášová

Gabriel

Bianchi

Branislav

Bleha

Miesto konania: 

 

#1.   10. 11. 2021

17:00

Klimatická zmena vo verejnej mienke, v politike štátu a samosprávy

Prvou odbornou diskusiou sme odštartovali sériu diskusií o Zelenej vízii pre Slovensko, nad ktorou prebrala záštitu pani prezidentka SR Zuzana Čaputová. V spolupráci so SMEkonferencie a moderátorom Viktorom Vincze sme vám priblížili hodnotné názory a postrehy odborníkov. 

Na prvej diskusii sa okrem iného hovorilo aj o tom:

Ako je verejná mienka ovplyvnená politickým dianím.
Dôvera vo verejné inštitúcie je nízka.
Že sme konzumná spoločnosť, čo sa musí zmeniť.
Zmena klímy je výzva pre európsky priemysel.
Ľudia menia návyky – sú uvedomelí a postupne zvažujú, čo je pre našu spoločnosť dobré. 
Aj staršia generácia chce prispieť, má obavy, chce sa zapojiť.
Komunikácia je skutočne dôležitá.

Fotogaleria z diskusie

Diskutujúci odborníci

diskutucuji 1pod-16.png

Michal

Vašečka

diskutucuji 1pod-13.png
diskutucuji 1pod-15.png
diskutucuji 1pod-14.png

Tatiana

Kratochvílová

Norbert

Kurilla

Elena Višnar

Malinovská

Miesto konania: 

FACH

Ventúrska 10,

811 01 Bratislava

Fotky - Spíkry_3Diskusia-61.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-58.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-59.png
Fotky - Spíkry_3Diskusia-60.png

Vladimír

​Šucha

Nestihli ste našu diskusiu?

Pozrite si ju zo záznamu:

Oľga

Gyárfášová

Gabriel

Bianchi

Branislav

Bleha

 

#2.   3. 12. 2021

11:00

Vízia efektívnej, konkurencieschopnej a pritom udržateľnej ekonomiky Slovenska

Na začiatku decembra sme pokračovali v našej sérii diskusií o Zelenej vízie pre Slovensko, témou odbornej diskusie bola vízia efektívnej a udržateľnej ekonomiky. 

Na druhej diskusii sa okrem iného hovorilo aj o tom, že: 

Zodpovední politici sa dívajú za horizont volieb, s presahom na aktívne riešenia ekologickej udržateľnosti v spojení s ekonomickou udržateľnosťou.

Ekonomicky najefektívnejšie riešenie zmeny klímy je presadiť, aby v cene boli zahrnuté skutočné náklady vrátane tých environmentálnych, ktoré tam teraz zahrnuté nie sú.

Znamená to, že neekologické a dovezené výrobky by mali byť výrazne drahšie ako lokálne a environmentálne.

Je nevyhnutná podpora inovácií, vedy a výskumu, zo strany štátu. Nájdeme tak nové riešenia, ktoré budú ekologickejšie a úspornejšie.

Reformy z plány obnovy sú pre Slovensko zásadné, pretože vďaka nim budeme viacej konkurencieschopní a budeme tak vedieť splácať dlhy, ktoré nám vzniknú investíciami do zelenej ekonomiky.

Fotogaleria z diskusie

Diskutujúci odborníci

spikri 2podujatie-22.png
spikri 2podujatie-20.png
ivana maleš-08.png
spikri 2podujatie-21.png

Ivan

Mikloš

Ivana

Maleš

Karel

Hirman

Viliam

Páleník

Miesto konania: 

ONLINE

Nestihli ste našu diskusiu?

Pozrite si ju zo záznamu: