top of page
druhy pokus-06_edited.jpg
logo ski-18.png

ZMENA KLÍMY NA SLOVENSKU

Klimatická zmena sa prejavuje už teraz. Informácie o tom, ako pristupovať ku jej riešeniu sa líšia a to aj preto, lebo sa k tejto téme vyjadruje široká verejnosť na rôznych diskusných fórach. Ale, čo je horšie, tak ani politici, či pracovníci na kľúčových ministerstvách nemajú jednotný názor, či zdroj informácií. Ponúkame 10 mýtov o riešení klimatickej zmeny. Máme príležitosť úspešne spojiť zmenu klímy s hospodárskym rastom, ale musíme prestať hľadať skratky a prijať konštruktívne opatrenia.

VNÍMANIE ZMENY
KLÍMY NA SLOVENSKU

70%

K zmiernenie dopadov zmeny klímy najviac prispieva lepšia ochrana prírody a životného prostredia. Myslí si to až 41% opýtaných.

41%

Ecology Icons-02.png

Približne 70% opýtaných trápia problémy spojené so životným prostredím a zmenou klímy na Slovensku.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

72%

Väčšina opýtaných súhlasí s tým, aby jednou z priorít v energetickej politike SR bolo väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

66%

Dve tretiny opýtaných si myslia, že aj keby malo Slovensko energeticky úsporné budovy a využívalo obnoviteľné zdroje energie, aj tak by sa náklady za energie pre domácnosti zvýšili.

Ecology Icons-03.png

UHLÍKOVÁ NEUTRALITA SLOVENSKA DO 2050

Viac ako polovica opýtaných je skeptická k šanci Slovenska byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou krajinou.

55%

Opačného názoru – teda, že Slovensko má šancu do roku 2050 byť uhlíkovo neutrálnym, je približná tretina respondentov

Ecology Icons-04.png

31%

VLASTNÉ BÝVANIE

55%

31%

24%

21%

Názory na preferovaný spôsob kúrenia v prípade možnosti vybrať si a získať finančný príspevok do výšky 50% nákladov, nie sú jednoznačné. Kondenzačný kotol na zemný plyn je mierne preferovaný pred ostatnými spôsobmi kúrenia (31%). Nasleduje tepelné čerpadlo (24%) a kotol na drevo (21%).

Ecology Icons-05.png

Približne polovica opýtaných má podľa vlastnej skúsenosti z posledných rokov zabezpečený dom/byt proti prehrievaniu počas letných mesiacov.

bottom of page