top of page
druhy pokus-06_edited.jpg
logo ski-18.png
  • Writer's pictureKateřina Chajdiaková

Ceny energií budú rásť aj v roku 2022, musíme podporiť iné zdroje ako plyn
„Ak cheme dosiahnuť klimatické ciele, musíme napredovať vo všetkých oblastiach energetického a klimatického plánu.

Podpora plynu ako zdroja energie je dôkazom, že Slovensko si kladie polená pod nohy pri dosahovaní ulíkovej neutrality do roku 2050. Za nadchádzajúcich 8 rokov by sme mali znížiť podiel výroby elektriny z plynu o približne 50%, naše národné postoje v oblasti obnoviteľných zdrojov k tomu však nesmerujú.“


Kateřina Chajdiaková,

Slovenská klimatická iniciatíva„Zabezpečiť stabilitu a nižšie ceny pre slovenských obyvateľov dokážeme najmä podporou znižovania energetickej náročnosti vo všetkých sektoroch a podporou lokálnych obnoviteľných zdrojov energie. Ministerstvo hospodárstva by malo chrániť primárne občanov Slovenska a nie vybraný priemysel.“

Juraj Melichár, Priatelia Zeme – CEPA,

2. november 2021, EURACTIV Slovensko„Podporovať z verejných peňazí plynové kotle s vedomím, že ceny za zemný plyn budú stúpať, je danajský dar.“


Katarína Nikodemová,

Budovy pre budúcnosť,

7. október 2021, Denník N„V plnej miere sa potvrdzuje predpoklad, na ktorý SAPI roky upozorňuje - ceny energií boli dlhodobo podhodnotené. Budúci rok očakávam ich niekoľkonásobné zvýšenie, čo so sebou prinesie aj hospodárske škody. Mnohé subjekty totiž nebudú schopné dostatočne rýchlo zareagovať. Najviac sa obávam o verejný sektor, ktorý s prudkým nárastom cien pri rozpočtovaní nepočítal,"


Ján Karaba, SAPI,

26. december 2021, TASR„Energetickou chudobou trpia viac ľudia v dedinách ako v mestách a tiež existujú regióny, kde majú ľudia vážne problémy zabezpečiť si dostatočný tepelný komfort. Najčastejším dôvodom je kombinácia nízkych príjmov, keďže často ide o dôchodcov, spojená s nízkou energetickou efektívnosťou obydlí, ktoré boli postavené v čase nízkych cien energie a nie sú zateplené. Zmena kotla týmto domácnostiam veľmi nepomôže.“


Dušana Dokupilová, Centrum spoločenských a psychologických vied Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied, 6. máj 2021, EURACTIV Slovensko


Zuzana Čaputová,

prezidentka Slovenskej republiky Potrebujeme konkrétny a reálny plán ako klimatické ciele dosiahnuť. Premietnuť naše ciele do konkrétnych politík a investícii. Kľúčové bude aj efektívne využiť dostupné zdroje z fondu obnovy. Dlhodobé náklady nečinnosti a odkladania budú potom omnoho väčšie, ako terajšie investície. Musíme modernizovať a dekarbonizovať na úrovni všetkých sektorov priemyslu, ekonomiky či v spoločnosti.

28. október 2021, SME
 

„Do roku 2022 si želáme, aby sa klimatické ciele stali prioritou našej vlády“.

Slovenská klimatická iniciatíva

Comments


bottom of page