top of page
logo ski-18.png

04 | Diskusia

Energetická bezpečnosť Slovenska v kontexte vojnového konfliktu v susednom štáte

23. 03. 2022  |  17:00 – 18:30

Téma

Vysoké ceny energií zasiahli najviac bežných spotrebiteľov a podniky. Ruská invázia na Ukrajine situáciu ešte viac komplikuje. Okrem vysokých cien musíme riešiť aj geopolitické súvislosti. Všetky krajiny závislé na dovozoch energetických surovín z Ruska aktuálne uvažujú, aké majú alternatívy a prehodnocujú svoje energetické stratégie. Slovensko nie je výnimkou. Aké máme možnosti? 
 

  • Ako rýchlo vieme nahradiť plyn za iné zdroje?

  • Ako dosiahnuť energetickú bezpečnosť na Slovensku?

  • Je Green Deal záťaž alebo jasná trajektória?

 

Zo strašiaka obnoviteľných zdrojov, zvyšovania energetickej efektívnosti a úspor sa aj vďaka vysokým cenám a vojne stáva reálna a ekonomicky realizovateľná alternatíva. Doteraz sme boli presvedčení, že transformácia bude ekologická, či klimatická nevyhnutnosť. Dnes sa zdá, že to bude nevyhnutnosť aj politická, bezpečnostná a ekonomická. 

 

Presne o týchto oblastiach a zásadných veciach chceme diskutovať na podujatiach Zelenej vízie pre Slovensko.

Partner diskusie

FES logo-90.png

Adresa

ONLINE

PRENOS

Diskutujúci odborníci

spikri 2podujatie-20.png

Karel

Hirman

Odborník na energetiku

speakers fotky 4dskusias-68.png

Ján

Karaba

Odborník na energetiku

speakers fotky 4dskusias-67.png

Martin

Hojsík

Poslanec

Európskeho parlamentu

kulate additionnal-74.png

Robert Jambrich

Vedúceho medzinárodných vzťahov, európskych záležitostí a životného prostredia, Slovenské elektr.

kulate additionnal-73.png

Ondráš

Přibyla 

Zakladateľ a riaditeľ českého projektu „Fakty o klimatu“. Expert na komunikáciu a stratégie

Moderátorka

Moderátorka-75.png

Daniela Piršelová

Zakladateľka CLIMATE CONFERENCE SLOVAKIA a poradkyňa  Únie miest Slovenska pre komunikáciu klimatickej krízy

bottom of page