top of page
logo ski-18.png

02 | Diskusia

Vízia efektívnej, konkurencieschopnej a pritom udržateľnej ekonomiky Slovenska

03. 12. 2021  |  11:00 – 12:30

Téma

Témou dnešných dní sú - tak u nás, ako aj v celej Európe - rastúce ceny energií a tzv. energetická kríza. Všetci sa snažia nájsť riešenia, ktoré by nám pomohli znížiť našu energetickú závislosť na dovozoch energetických surovín z Ruska, zabezpečiť našu energetickú bezpečnosť a udržať ceny elektrickej energie a tepla v takých cenových pásmach, ktoré by boli akceptovateľné pre občanov aj náš priemysel. Akú rolu môžu hrať pri prekonaní krízy úspory energií a rozvoj obnoviteľných zdrojov? 

 

Viacerí experti poukazujú na fakt, že návrat k reálnejším a sociálne únosnejším úrovniam cien energií je možné dosiahnuť iba trvalým znížením dopytu po energiách. Zo strašiaka obnoviteľných zdrojov, zvyšovania energetickej efektívnosti a úspor sa aj vďaka vysokým cenám a vojne podľa nej stáva reálna a ekonomicky realizovateľná alternatíva. Obnova a energetická efektívnosť budov, vrátane využitia obnoviteľných zdrojov energie, by mala byť súčasťou každého riešenia na trvalé zníženie cien energií. Nájdeme lídra pri presadzovaní tých najdôležitejších opatrení?

Partner diskusie

FES logo-90.png

Adresa

Einpark

Einsteinova 33

851 01 Bratislava – Petržalka

Diskutujúci odborníci

spikri 2podujatie-22.png

Ivan

Mikloš

Ekonóm

spikri 2podujatie-20.png

Karol

Hirman

Odborník na energetiku

ivana maleš-08.png

Ivana

Maleš

Spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky

spikri 2podujatie-21.png

Viliam

Páleník

Samostatný vedecký pracovník Ekonomického ústavu SAV

Moderátorka

7 diskusia speakers-101.png

Eva 

Mihočková

Od septembra 2021 pôsobí v SFPA ako šéfredaktorka portálu Zahraničná politika. Ako novinárka začala pracovať v STV v roku 1998 a odvtedy postupne pôsobila v redakciách televízií TA3, RTVS, portálu Euractiv.sk a týždenníkov Plus7dní a Trend. Spolupracuje aj s Nadáciou Zastavme korupciu.

bottom of page