top of page

15 | Diskusia

Drahé vykurovanie a pomoc štátu domácnostiam

07. 11. 2023  |  17:00 – 18:30

Téma

Najväčšiu časť energeticky chudobných na Slovensku tvoria úplné rodiny s deťmi. Najvýraznejšie však energetická chudoba ovplyvňuje jednorodičovské domácnosti, kde je ohrozená takmer každá šiesta domácnosť. Tento problém je častý aj u jednočlenných domácností.

 

Príjmy týchto domácností jednoducho nestačia na obnovu domu, kde by do budúcna šetrili výdavky na energie. Takýmto domácnostiam musí pomôcť štát. Nedostatok finančných prostriedkov na riešenie energetickej chudoby nie je ten najväčší problém. Dôležité je však zabezpečiť adresnú pomoc.

 

Riešenie energetickej chudoby ide ruka v ruke so zmierňovaním klimatických zmien, ktoré sa vo forme vysokých teplôt a extrémnych výkyvov počasia čoraz častejšie prejavujú aj na Slovensku. V najbližších desiatich rokoch by mala mať Slovenská republika na opatrenia, ktoré pomáhajú znižovať náklady na energie, ale aj prispievajú k zmierňovaniu klimatických zmien, až 10 mld. Eur. To najdôležitejšie je, aby sa zabezpečila adresná pomoc. Do budúcnosti by sme mali mať vďaka sociálno-klimatickému fondu dostatok finančných prostriedkov na riešenie energetickej chudoby.

Podujatie organizujeme pod záštitou pani prezidentky Zuzany Čaputovej a v spolupráci so SME konferencie, Nadáciou Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike a SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Diskutujúci

urso kruh.png

Andrej Juris

predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Kristina-Korcekova.png

Kristína Korčeková

zástupkyňa generálneho riaditeľa, Slovenská agentúra životného prostredia.

#6 diskusia spíkers-92.png

Dušana Dokupilová

Vedecká pracovníčka Prognostického ústavu SAV

Partneri diskusie

loga podstránka-119.png
loga podstránka-120.png
loga podstránka-121.png

Adresa

​Štúdio SME

Petit Press a. s., Lazaretská 12, Bratislava

Moderátorka

7 diskusia speakers-101.png

Eva 

Mihočková

Od septembra 2021 pôsobí v SFPA ako šéfredaktorka portálu Zahraničná politika. Ako novinárka začala pracovať v STV v roku 1998 a odvtedy postupne pôsobila v redakciách televízií TA3, RTVS, portálu Euractiv.sk a týždenníkov Plus7dní a Trend. Spolupracuje aj s Nadáciou Zastavme korupciu.

bottom of page